Jednání výboru pro ÚP

Uživatelský avatar
Luboš Janoud
Příspěvky: 5
Registrován: 31 led 2015 10:38

Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod Luboš Janoud » 31 led 2015 11:07

Dobrý den, zajímá mne, zda a jak byli nastaveny pravidla pro příjem nových členů výboru?

Dle mých informací nijak. Na prvním zasedání nového zastupitelstva bylo ústy paní starostky řečeno, že by byla ráda, kdyby ve výboru pracovali i lidé s oponentními názory. Vzápětí však rozhodla, že dva členové dosavadní komise pro ÚP to nebudou, protože zastávají jiné názory - bývalý starosta Ing. Schneider a Ing. Fojtík.
Následně došlo ke zveřejnění výzvy pro kandidaturu do výboru pro ÚP, bohužel však bez stanoveného termínu podání přihlášek a také bez stanovení počtu nově přijatých zájemců. Tím si dle mého názoru de facto paní starostka s předsedkyní výboru a hlavním koordinátorem ponechali naprosto volnou ruku při výběru, respektive vyřazení, kandidátů do výboru. Podotýkám, že jsem nekandidoval, ale zaráží mne, jak je možné, aby byly takto vágní pravidla pro příjem nových členů takto důležitého výboru. Byť by byl kandidát např. architektem se zkušeností s 10 územními plány, nebyl by přijat např. proto, že podal přihlášku o den později, než jiní, nebo např. proto, že ji podal jako třetí a bylo rozhodnuto, že nově přijati budou jen dva zájemci apod. Měl-li by jiný názor, kvalifikace a odbornost by nemusely hrát roli.

mtesa
Příspěvky: 6
Registrován: 10 led 2015 12:39

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod mtesa » 31 led 2015 13:20

Tím si dle mého názoru de facto paní starostka s předsedkyní výboru ...


Jen faktická poznámka: "předsedkyně" výboru pro územní plán je JUDr. Jan Zenkl.

Tesaříková

Uživatelský avatar
Petra Pecková
Příspěvky: 13
Registrován: 14 lis 2014 19:18

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod Petra Pecková » 31 led 2015 19:47

Vážený pane Janoude,
ano, termín podání přihlášek nebyl stanoven, nicméně jsme u všech komisí a u výboru počítali s tím, že termín bude nejméně do konce ledna. Výzva byla uveřejněna před vánočními svátky. Všechny přihlášky eviduji. A nebojte, nebudu o členech rozhodovat sama. Právě proto, abych nebyla takto napadána, jsem sama svoje vlastní pravomoci omezila a žádala, aby nebyla komise pro územní plán (to je poradní orgán starostky), ale aby byl vytvořen výbor pro ÚP (podléhající zastupitelstvu). Tedy i o členech rozhodlo zastupitelstvo s tím, že další budou dovoleni na dalším zasedání zastupitelstva. Opět volbou zastupitelů.
Jinak k panu Schneiderovi, ano, neumím si představit, aby členem výboru byl člověk, který otevřeně na svých webových stránkách hlásá, že požaduje, aby se územní plán změnil do podoby změny č.1 - tedy zastaveno téměř vše. A neumím si představit, aby byl dále členem pan Fojtík, který, ač byl dlouhá léta místopředsedou komise pro územní plán, podal námitku pro podjatost JUDr. Zenkla na odbor územního plánování do Říčan, ve které byly uvedeny naprosto lživé informace, které se dají vyvrátit jen pohledem do platného územního plánu. Od laiků by se dalo očekávat, že se v územně plánovací dokumentaci neorientují. Ale nikoliv u místopředsedy komise, který navíc se svým kolegou v komisi sedí, nic neříká, nic nenamítá a pak to před schvalováním územního plánu pěkně kolegovi "natře" na papír a odešle pořizovateli územního plánu námitku podjatosti. Navíc v minulém týdnu pan Fojtík doručil na radnici dopis, ve kterém nesouhlasí s tím, aby přes jeho pozemky vedla stěžejní komunikace na nádraží, která byla navržena při jeho místopředsednickém působení v komisi. Již jsem slyšela, že pozemky koupil v roce 2012, tedy jako místopředseda komise, který věděl, co je na pozemcích naplánováno. Nicméně tuto informaci si ještě dovolím ověřit nahlédnutím do smlouvy na KN. Pokud se toto potvrdí, jde o zásadní střet zájmů. Stejně tak bych byla nerada, aby ve výboru byli lidé, kteří požadují, aby jejich nestavební pozemky byly převedeny na stavební. Střet zájmů je pro práci v tomto výboru nepřijatelný.
S pozdravem Petra Pecková-starostka

Uživatelský avatar
Luboš Janoud
Příspěvky: 5
Registrován: 31 led 2015 10:38

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod Luboš Janoud » 01 úno 2015 10:50

mtesa píše:
Tím si dle mého názoru de facto paní starostka s předsedkyní výboru ...


Jen faktická poznámka: "předsedkyně" výboru pro územní plán je JUDr. Jan Zenkl.

Tesaříková


Děkuji za informaci, bohužel na webu města jsou v rubrice výbory a komise zveřejněny jen výbory kontrolní a finanční, s tím, že: "Složení jednotlivých komisí bude zveřejněno ihned po jmenování nových členů". Proběhlo již jmenování nových členů? Jakou např. zastáváte funkci Vy, jako bývalá předsedkyně? Myslím si, že občanům chybí informace..

Uživatelský avatar
Luboš Janoud
Příspěvky: 5
Registrován: 31 led 2015 10:38

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod Luboš Janoud » 01 úno 2015 11:33

Vážená paní Pecková, není pravda, že změna ÚP č.1 znamenala - "zastavěno téměř vše". Srovnáte-li platný ÚP z r. 2002 a navrženou změnu č. 1, nenajdete tak velký rozdíl. Tato změna po nějakou dobu platila a někteří občané ji využili k možnosti stavět, poté, co byla zrušena, vznikla nespravedlivá situace, kdy lidé, kteří si chtěli postavit rodinný dům např. o rok později, tuto možnost už neměli. Pokud vím, tuto křivdu, kterou způsobila některá bývalá zastupitelstva města, chtěl Ing. Schneider částečně napravit. Nepřijetí p. Schneidera pro tento jeho názor do výboru pro ÚP nechápu. Myslím si, že se jedná spíše o omezení vlivu opozičního zastupitele. Měla byste si ale uvědomit, že p. Schneider, resp. jeho volební uskupení, vyhrálo komunální volby!! Názory pana Schneidera tedy podporuje velká část občanů města!
Toto praví ústava: "Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním občanů, kteří obec tvoří".

Ještě ke střetu zájmů.. Ten nemusí vždy být tak jasný, tedy ve smyslu zhodnocení změnou, ale i opačně, tedy neznehodnocením nezměnou, což je právě případ o kterém píšete výše, kdy 23 občanů obce, včetně mne a pana Fojtíka, podalo návrh na odložení veřejného projednání ÚP z důvodu několika závažných skutečností, mezi nimi i pro střet zájmů týkající se JUDr. Zenkla.

mtesa
Příspěvky: 6
Registrován: 10 led 2015 12:39

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod mtesa » 01 úno 2015 15:17

Jakou např. zastáváte funkci Vy, jako bývalá předsedkyně?


Jsem řadová členka výboru - viz zápis z 24.11.2014.

Jinak drobnost - členové výborů nejsou jmenováni starostou, ale voleni zastupitelstvem. Vaše obavy, že starostka města s dalšími vámi uvedenými osobami může nějakým způsobem ovlivňovat proti vůli ostatních zastupitelů složení výboru, jsou liché.

Jak lze vyčíst ze zápisu, JUDr. Zenkl byl určeným zastupitelem zvolen devíti hlasy, dva zastupitelé se zdrželi. Ostatních osm členů výboru bylo zvoleno jednomyslně všemi jedenácti zastupiteli.

mtesa
Příspěvky: 6
Registrován: 10 led 2015 12:39

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod mtesa » 01 úno 2015 15:33

Luboš Janoud píše:Měla byste si ale uvědomit, že p. Schneider, resp. jeho volební uskupení, vyhrálo komunální volby!!


Nevyhrálo. V českém volebním systému je vítězem voleb strana, která ve volbách získá více než 50 % hlasů. Volba pro město "jenom" získala nejvíce hlasů, což k vládnutí bohužel nestačí. Velkou roli poté hraje koaliční potenciál. Zdá-li se vám to špatné, zkuste přesvědčit naše zákonodárce, aby volební systém změnili.

Výsledkem komunálních voleb v Mnichovicích je tedy silná a zkušená opozice, tvrdě kontrolující vládnoucí koalici, což z občanského pohledu vnímám docela pozitivně.

Uživatelský avatar
Luboš Janoud
Příspěvky: 5
Registrován: 31 led 2015 10:38

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod Luboš Janoud » 01 úno 2015 16:42

mtesa píše:
Jakou např. zastáváte funkci Vy, jako bývalá předsedkyně?


Jsem řadová členka výboru - viz zápis z 24.11.2014.

Jinak drobnost - členové výborů nejsou jmenováni starostou, ale voleni zastupitelstvem. Vaše obavy, že starostka města s dalšími vámi uvedenými osobami může nějakým způsobem ovlivňovat proti vůli ostatních zastupitelů složení výboru, jsou liché.

Jak lze vyčíst ze zápisu, JUDr. Zenkl byl určeným zastupitelem zvolen devíti hlasy, dva zastupitelé se zdrželi. Ostatních osm členů výboru bylo zvoleno jednomyslně všemi jedenácti zastupiteli.


Děkuji za odpověď, samozřejmě si nemyslím, že by starostka mohla rozhodovat proti vůli zastupitelstva, ale má-li její vládnoucí uskupení 6 hlasů proti 5 opozičním, je logické, že složení výboru ovlivňuje, což se právě ukázalo na komentovaném nenavržení Ing.Schneidera a Ing. Fojtíka na prvním zasedání zastupitelstva.
Prosím ještě o informace: Kolik již proběhlo zasedání výboru pro ÚP? Kdo bude navrhovat nové členy? Kdy bude zastupitelstvo schvalovat nové členy?

Uživatelský avatar
Luboš Janoud
Příspěvky: 5
Registrován: 31 led 2015 10:38

Re: Jednání výboru pro ÚP

Příspěvekod Luboš Janoud » 01 úno 2015 17:07

mtesa píše:
Luboš Janoud píše:Měla byste si ale uvědomit, že p. Schneider, resp. jeho volební uskupení, vyhrálo komunální volby!!


Nevyhrálo. V českém volebním systému je vítězem voleb strana, která ve volbách získá více než 50 % hlasů. Volba pro město "jenom" získala nejvíce hlasů, což k vládnutí bohužel nestačí. Velkou roli poté hraje koaliční potenciál. Zdá-li se vám to špatné, zkuste přesvědčit naše zákonodárce, aby volební systém změnili.

Výsledkem komunálních voleb v Mnichovicích je tedy silná a zkušená opozice, tvrdě kontrolující vládnoucí koalici, což z občanského pohledu vnímám docela pozitivně.


Slovíčkaření "vyhrál" a "vítězství" a "nevítěz" apod. známe všichni z médií, přestřelky mezi panem Klausem a Kalouskem a Topolánkem a Paroubkem máme ještě v čerstvé paměti.. Takto se dál v obci neposuneme. Je přece všem jasné, že Volba pro město sdružená okolo Ing. Schneidera volby v Mnichovicích vyhrála, takže by bylo myslím správné, kdyby alespoň základní principy správy obce toto odrážely, byť dvě zbylá uskupení mají dohromady o 1 hlas více. Proto ta citace ústavního zákona výše.
Obecně si myslím, že většinový volební systém je lepší než poměrný, ale změnit jej naši zákonodárci nejsou schopni, byť tento návrh zákona byl již v minulosti několikrát projednáván.
To, že je silná a zkušená opoziční strana opozicí, je v pořádku a vnímám to také pozitivně. To v minulých 4 letech byla v opozici koaliční strana, naprosto nestandardně, což vedlo ke všem těm vyhroceným situacím, které Mnichovičtí dříve nezažili.


Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host

cron